VABILO – DECEMBARSKO SREČANJE DRUŠTVA POSLOVNIH ŽENSK – FAM

VABILO

na decembrsko srečanje Društva Poslovnih žensk – FAM, ki bo v sredo, dne 7. december ob 18.00 v novi Kristalni palači ljubljanskega BTC-ja v sodelovanju Inštituta za narodnostna vprašanja

17.30 – Dobrodošlica

18.00 – Pozdrav predsednice društva, mag. Arijane Lipovec

18.05 – Pozdravni nagovor akademika prof. dr. Boštjana Žekša, ministra za Slovence po svetu in zamejstvu

18.15 – Predstavitev zamejskega gospodarstva – okrogla miza, ki jo bo vodila Sonja Novak Lukanovič, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja.

Na njej bodo sodelovali: Breda Mulec, Urad za Slovence po svetu in zamejstvu , Felix Wieser, Drava Trading GmbH, direktor in Zveza bank Celovec, predsednik upravnega odbora, Marina Einspieler-Siegert, direktorica Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Celovec, Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) Trst; Boris Peric, predsednik Upravnega odbora finančne družbe KB1909 Gorica; Majda Canziani, podjetnica, referentka za žensko podjetništvo pri SDGZ Trst, Andrea Kovacs, direktorica Razvojne agencije Slovenska krajina iz Monoštra, Marjana Košuta Bankovič, direktorica Euro ured/ Urad za Evropo; Ignac Rupar, predsednik Poslovnega kluba slovensko-hrvaških gospodarstvenikov ter Barbara Antolič, podjetnica, predsednica Sveta slovenske narodne manjšine Varaždinske županjie.

Inštitut za narodnostna vprašanja:

Dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica

Predsednica društva FAM:

Mag. Arijana Lipovec

XIV MEĐUNARODNI ZIMSKI FESTIVAL DEČIJE REKREACIJE „TARA 2012.“

Poštovani,

U organizaciji Asocijacije „Sport za sve“ Beograda, tradicionalno će se održati XIV MEĐUNARODNI ZIMSKI FESTIVAL DEČIJE REKREACIJE „TARA 2012.“ od 20. do 26. 02. 2012. u objektima Centra dečijih letovališta na Mitrovcu na planini Tari.

Pokrovitelji Festivala su Ministarstvo prosvete, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju Republike Srbije.

Ova jedinstvena sportsko-rekreativna manifestacija za decu uzrasta od 10 do 14 godina, uključiće, kao i ranijih godina oko 300 dece iz Srbije i zemalja u regionu (Slovenije, Crne Gore, Republike Srpske, Hrvatske).

Jednu ekipu čini 10 deset devojčica i dečaka.

U okviru sedmodnevnog programa realizovaće se čitav niz rekreativnih, zabavnih i kulturnih programa: šetnje, orijentacione igre, aerobik, košarka, odbojka, alpsko skijanje-obuka, nordijsko skijanje-obuka, klizanje-obuka, sankanje, kontakt klub-pantomima, asocijacije, pikado.

Dobrodošli!

Asocijacija „Sport za sve“ Beograda
Beograd, Deligradska 27, tel 011/ 2 659-534 faks 011/2 643-296,
е-mail:sportaso@sbb.rs
www.sportforall.org.rs

GOSTOVANJE PROF. DR.MARKA STABEJA V SRBIJI

Okrogla miza: Slovenščina v službi družbe, 7.12.2011 ob 19. uri, Terazije 3/IX, Beograd
Več o tem: http://www.drustvosava.org/html/drustvosava.html

Predavanje: Slovenščina, stereotipi in perspektive, 8.12.2011 ob 18.30, Filozofska fakulteta, Novi Sad, Dr Zorana Đinđića 2/I
Več o tem: http://www.drustvosava.org/html/drustvosava.html

Prednovoletno druženje: koncert skupine Melanholiki, 9.12.2011 ob 21. uri, Guerilla pub, Makedonska 28, Beograd

POZIV NA KONCERT MUZIČKI MOSTOVI

Koncert klasične muzike, Antun Iveković, gitara (Hrvatska) i gudački kvartet „Accademia“ (Slovenija), utorak 6. decembar, 20h

Pozivamo Vas na koncert koji je deo projekta „Muzički mostovi“, realizovanog u saradnji sa Muzičkom omladinom Beograda I Forumom slavenskih kultura. Projekat se bavi očuvanjem kulturnih vrednosti slovenskih zemalja, uz sprovođenje zajedničkih programa I podsticanje međusobne saradnje. Ovog puta imaćete priliku da čujete Antuna Ivekovića iz Zagreba na gitari I gudački kvartet „Accademia“ iz Slovenije, čiji su članovi Mojca Fortin (violina), Beti Bratina (violina), Gea Pantner Volfand (viola), Zoran Bičanin (violončelo)

U 2009. godini, Hrvatska glazbena mladež, uz pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske, pokrenula je projekat regionalne saradnje „Muzički mostovi“. Projekat se realizuje u saradnji s Forumom slavenskih kultura – organizacije koja se bavi očuvanjem kulturnih vrednosti i tradicija slovenskih zemalja, s ciljem bolje razmene informacija i znanja, naročito u području jezika, kulture, obrazovanja i komunikacija, uz sprovođenje zajedničkih programa i podsticanje međusobne saradnje.

 

 

VABILO NA PREDAVANJE PROF. DR. STABEJA V NOVEM SADU

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine in Društvo Slovencev Kredarica vas v sodelovanju s Filozofsko fakulteto v Novem Sadu vabita na predavanje prof. dr. Marka Stabeja s Filozofske fakultete v Ljubljani.

Predavanje z naslovom Slovenščina, stereotipi in perspective bo v četrtek, 8. decembra 2011, ob 18.30 v prostorih Filozofske fakultete v Novem Sadu, Dr Zorana Đinđića 2, Svečana sala (1. nadstropje)

Vljudno vabljeni!

K sodelovanju želimo pritegniti predstavnike različnih inštitucij in posameznikov iz Slovenije in Srbije. Namen srečanja je krepitev sodelovanja med slovenskimi in srbskimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z jezikovno politiko, načrtovanjem in razvojem slovenskega jezika v Sloveniji in zunaj nje, ter zainteresirani javnosti predstaviti aktualno stanje na področju uresničevanja zakonskih določb, vključevanja jezikovne politike v nacionalne programe in predvsem jezikovnih pravic Slovencev zunaj Slovenije ter tujcev v Sloveniji.

Dr. Marko Stabej (11. 6. 1965) je 1990 diplomiral, 1994 magistriral in 1997 doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na oddelku za slovanske jezike in književnosti FF UL je bil od 1990 do 1996 mladi raziskovalec, 1997 je bil izvoljen za docenta, l. 2002 za izrednega profesorja za slovenski knjižni jezik in stilistiko na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je tudi redno zaposlen. Izpopolnjeval se je na Univerzi v Tübingenu, Nemčija (študijsko leto 1992/93, tam je deloval tudi kot lektor za slovenščino). Kot gostujoči profesor je deloval na Univerzi v Mariboru (1997, 1998), na Univerzi v Celovcu (1999), na Univerzi v Zagrebu (2002), na Univerzi na Primorskem (2005, 2006, 2007) in na Univerzi na Dunaju (zimski semester 2007/2008). Doslej je bil mentor v številnih doktorskih disertacijah, magistrskih in diplomskih nalogah.

Bil je član parlamentarne delovne skupine za jezikovno politiko od 1994 do njene razpustitve 2005, član Sveta za tuje jezike od 1999. Od 1998 do 2002 je bil predsednik Tečajev slovenščine na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani, od 2001 do 2005 pa je bil Centrov predstojnik. Raziskovalno se posveča slovenskemu jeziku, ukvarja se s sodobno in zgodovinsko sociolingvistiko, besediloslovjem, jezikoslovno stilistiko in s korpusnim jezikoslovjem. Bil je sourednik referenčnega korpusa slovenskega jezika FIDA (1998-2000), slovenistični svetovalec pri velikem angleško slovenskem slovarju Oxford (v dveh zvezkih, 2005 in 2006), vodja projekta Sporazumevalni prag za slovenščino (2000-2003, knjižna oblika 2004), aplikativnega raziskovalnega projekta Jezikovni viri za slovenščino (2003-2005, rezultat FIDAPLUS, www.fidaplus.net ) in projekta Slovensko korpusno omrežje (2004-2006). Trenutno raziskovalno sodeluje kot predstavnik FF UL v projektu Dylan znotraj 6. okvirnega programa EU (2006-2011).

Od l. 2003 je glavni in odgovorni urednik osrednje slovenistične znanstvene revije Jezik in slovstvo, od l. 2007 predsednik Slovenskega društva za jezikovne tehnologije. L. 1990 je prejel študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani, l. 2004 pa veliko priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani