19. zimska šola slovenskega jezika v Ljubljani

19. zimska šola slovenskega jezika v Ljubljani

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani od 21. januarja do 1. februarja 2013 prireja 19. zimsko šolo slovenskega jezika. Dvotedenski tečaj slovenščine je namenjen tistim, ki bi se radi v kratkem času naučili čim več, v spremljevalnem programu pa spoznali slovensko kulturo in družbo.
Udeleženci lahko izbirajo med:
· dopoldanskim tečajem: vsak dan po 4 šolske ure (9.00–12.30)
· običajni jezikovni tečaj
· priprava na izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni

· popoldanskim tečajem: vsak dan po 2 šolski uri (14.00–15.30)
· konverzacija s fonetiko za začetnike
· konverzacija za nadaljevalce in izpopolnjevalce
· slovnica

Vsak drugi dan poteka v Zimski šoli tudi pester spremljevalni program: spoznavno popoldne s pogostitvijo, ogled mestnega jedra Ljubljane, ogled ljubljanske opere, delavnica slovenskih ljudskih plesov, zaključni večer z jezikovnimi igrami in knjižnimi nagradami. Več informacij, cene in prijavnico najdete na http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=1&L2_ID=14&LANG=slo.

Koncert „Strune, milo se glasite“ navdušil občinstvo

Nacionalni svet slovenske manjšine v Srbiji in Glasbeni center Kragujevac sta v dvorani tukajšnje prve gimnazije 29. novembra 2012 pripravila uspešen koncert zborovske glasbe slovenskih skladateljev, ki so ustvarjali in še ustvarjajo v Srbiji.

V nabito polni dvorani in ob navzočnosti številnih predstavnikov javnega življenja Kragujevca na čelu z namestnico predsednika mestne skupščine Slavico Kominac in namestnika veleposlanika Milana Predana je kragujevški mešani pevski zbor Liceum pod vodstvom dirigenta Miloja Nikolića v  sodelovanju s komornim ansamblom Škancin iz Beograda predstavil dela J.P. Gallusa, Davorina Jenka, Mihovila Logarja, Zlatana Vaude (navzoča je bila njegova hčerka Marija) in Anice Sabo. Slednja, dolgoletna dejavna članica beograjskega društva Slovencev Sava in skupaj s članico Nacionalnega sveta dr. Majo Đukanović gonilna sila tega projekta, je še posebej navdušila občinstvo s svojo uglasbitvijo Prešernove pesmi »Strune, milo se glasite«, ki je bila moto prireditve.

Koncerta so se poleg domačega občinstva in Slovencev, ki delajo v Srbiji, udeležili tudi predstavniki slovenskih društev iz Kragujevca, Beograda in Kruševca, slednji pa so izkazali velik interes, da bi koncert čim prej ponovili v njihovem mestu. Dogodek je bil deležen tudi velike medijske pozornosti in je bil tudi s tega vidika odlična promocija slovenske kulture in poslanstva Nacionalnega sveta kot vezi med manjšino in večinskim prebivalstvom