LAČNI FRANC

 

 

Konferencija  za  medije  povodom  koncerata  Zorana Predina  I  LAČNI FRANZ,  biće  u  utorak  7.10.2014.  u  12h  u  prostoru  Mikser House ,  ulica  Karađorđeva br 46. Više u prilogu

 

Lacni FranzINFORMACIJA

Svetovni dnevi slovenskega jezika: Žepna slovenščina

 

 

Spoštovani,

 

v okviru programa Slovenščina na tujih univerzah, ki povezuje približno 60 univerz po svetu in deluje v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pripravljamo v letu 2014 nov mednarodni kulturni projekt, tokrat pod naslovom Svetovni dnevi slovenskega jezika. Projekt bo za javnost v obliki različnih dogodkov (tematskih večerov, dnevov odprtih vrat, jezikoslovnih konferenc itn.) na tujih univerzah izveden v tednu od 1. do 5. decembra 2014, njegov cilj pa je tuji univerzitetni in širši javnosti predstaviti slovenski jezik v sodelovanju učiteljev in študentov slovenščine na univerzah po svetu.
V ta namen smo skupaj s študenti in učitelji na lektoratih slovenščine po svetu prevedli knjižico Žepna slovenščina v 22 tujih jezikov:

angleščino, argentinsko španščino, bolgarščino, češčino, francoščino, hrvaščino, italijanščino, japonščino, kitajščino, litovščino, madžarščino, makedonščino, nemščino, nizozemščino, poljščino, portugalščino, romunščino, ruščino, slovaščino, srbščino, španščino in ukrajinščino.

 

Dvojezična knjižica na 125 straneh je nastala na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, pripravljena je strokovno, didaktično ustrezno in s kančkom humorja. Na koncu vsakega poglavja so navedene Zanimivosti, ponekod s primerjavami tujih jezikov in držav. Namenjena je prvemu srečanju tujcev s slovenščino, Slovenijo in slovensko kulturo preko svojega jezika, vsebuje uporabne teme in povezave.

 

Do novembra bomo knjižice natisnili v vseh 22 jezikih, zaradi omejenih finančnih sredstev v manjšem številu, to je za izvedbo projekta na lektoratih. Ker gre za prvi natis tovrstne predstavitve slovenskega jezika, pa bodo knjižice uporabne tudi širše kot darila – za promocijo Slovenije, slovenske kulture in jezika. V prilogi je naročilnica, če ste morda zainteresirani za nakup knjižic v določenem jeziku. Naklado knjižic bomo tako prilagodili naročilom. Cena posamezne knjižice je 5 evrov (dodaten strošek je strošek pošiljanja).

 

Naročila za knjižice bomo zbirali do 6. oktobra 2014 na naslovu mojca.nidorfer-siskovic@ff.uni-lj.si, prav tako smo vam na tem naslovu na razpolago za vsa dodatna vprašanja.

 

Veselimo se sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.
Mojca Nidorfer Šiškovič

vodja programa Slovenščina na tujih univerzah

 

Zepna slovenscina