Održan sastanak povodom realizacije Zaključka sa druge sednice Saveta za nacionalne manjine

 

Povodom realizacije Zaključka sa sednice Saveta za nacionalne manjine u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u Beogradu je u ponedeljak, 3. avgusta 2015. godine, održan sastanak na kome se razgovaralo o problemima u ostvarivanju prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja.

Status izbornog predmeta „Jezik/govor sa elementima nacionalne kulture“, dopuna pravilnika o stručnoj spremi, rešavanje kadrovskih pitanja, obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina kao deo nacionalnog kurikuluma, bile su teme o kojima su predstavnici Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina razgovarali sa resornim ministrom Srđanom Verbićem i njegovim saradnicima. Donešeni su određeni zaključci na čijoj realizaciji će se raditi u narednom periodu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Nacionalnog saveta slovenačke nacioinalne manjine koji su istakli da u pojedinim školama postoji interesovanje za učenje slovenačkog jezika kao fakultativni, i da bi resorno ministarstvo trebalo da nađe način kako bi se nastava mogla organizovati. Predstavnici Ministarstva prosvete su obećali da će ovaj predlog razmotriti i dati mišljenje u što kraćem roku.

 

 

Održan sastanak predsednika Vlade Republike Srbije i predsednika Saveta za nacionalne manjine Aleksandra Vučića sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina Srbije

 

 

Vučić: Vlada odlučna da reši pitanja od značaja za nacionalne manjine

 

U Beogradu je u utorak 7. jula 2015. godine održana Druga sednica Saveta za nacionalne manjine kojom je predsedavao predsednik Vlade Republike Srbije i predsednik Saveta Aleksandar Vučić. U uvodnom delu sastanka Vučić je istakao da je ova Vlada odlučna da na najvišem nivou rešava pitanja koja su od značaja za sve nacionalne manjine i da se ona moraju rešavati što pre.

„Pored činjenice, da je od osnivanja ovog tela 2004. godine do 2009. godine, održano svega pet sednica, a da je od aprila 2015. godine ovo već druga sednica, Vlada Srbije aktivnim merama za smanjenje budžetskog deficita jasno pokazuje da želi svom građaninu, bez obzira da li pripada većinskom narodu ili nacionalnim manjinama, obezbedi ostvarivanje svih svojih Ustavom zagarantovanih prava“, naglasio je Vučić.

Uz podršku izradi Akcionog plana, kao ključnog dokumenta kojim će se definisati mere koje će doprineti unapređivanju položaja pripadnika nacionalnih manjina, premijer je zatražio od državnih organa da u što kraćem roku reši neka od ključnih pitanja u obrazovanju i informisanju i pri tom obećao i lični angažman.

Na sastanku je dogovoreno da se uz posredstvo Kancelarije za ljudska i manjinska prava, organizuju i sastanci sa Ministarstvom spoljnih poslova radi unapređenja bilateralnih odnosa sa matičnim zemljama nacionalnih manjina.

-Ovako uspostavljen dijalog je jedini pravi način da svi građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost, osete napredak, kako lični, tako i naše zemlje, rekao je Vučić.

Predstavnici nacionalnih saveta uputili su podršku Vladi Republike Srbije u narednim aktivnostima i pravcima kako spoljne, tako i unutrašnje politike, pohvalivši napore Vlade da se uspostavi brže ostvarivanje svih oblika prava koja nacionalnim manjinama obezbeđuju ustavni i zakonodavni okvir. Ovom sastanku prisustvovali su i predstavnici Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine.