Sestanek redakcije in založniškega sveta Slovenike, časopisa za kulturo, znanost in izobraževanje III

 

V prostorih Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine, na Terazijah 3/IX, je 20. 09. 2017 potekal že IV Sestanek uredništva in založniškega sveta časopisa Slovenika III.

Sestanku so prisostvovali Saša Verbič, Biljana M. Vuković, Tanja Tomazin, Maja Đukanović, Lada Stevanović, Jadranka Đorđević, Laura Fekonja in Silvija Krejaković.

Prisotni so obravnavali razpored vsebine in predloge glede recenzentov, ki jih je uredništvo predlagalo za posamezne prispevke. Vsi predlogi so bili enoglasno sprejeti, izraženo je bilo veliko zadovoljstvo glede številčnosti in kvalitete prispelih člankov. Dalje so se prisotni člani redakcije iz založniškega sveta pogovarjali o ambiciji časopisa Slovenika, da ta v bližnji prihodnosti postane kategoriziran kot »znanstveni časopis«, in o že dogovorjenih ter morebitnih novih možnostih promocije časopisa, tako v Srbiji kot v Sloveniji.

Sestanek je potekal energično, prijateljsko in izredno produktivno.

Zapisala: T. Tomazin, tehnična urednica Slovenike

POMEMBNO OBVESTILO

 

Na letnem posvetu »Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu« in »Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport« Republike Slovenije s kulturnimi društvi Slovencev v Republiki Srbiji nas je g. Marjan Cukrov, višji svetovalec pri USZS, obvestil,

da bo letošnji »Javni razpis za področji A in B – finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu«, ki ga razpisuje Urad Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije,

odprt 13. 10. 2017, prijave nanj pa bodo možne do 30.11.2017

Letni posvet USZS in MIZŠ s kulturnimi društvi Slovencev iz Srbije

 

V prostorih Društva Sava na Terazijah 3 v Beogradu je v torek, 26. septembra 2017, potekal letni sestanek »Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu« in »Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport« Republike Slovenije s kulturnimi društvi Slovencev v Republiki Srbiji.

Posveta so se udeležili g. Marjan Cukrov, višji svetovalec pri USZS, g. Marko Koprivc, Sekretar na Uradu za razvoj izobraževanja na MIZŠ, nj. ekscelenca Vladimir Gasparič, ambasador Republike Slovenije v Republiki Srbiji, g. Roman Weixler, novi namestnik istega ambasadorja, in predsedniki ter predstavniki slovenskih društev.

Na letnem sestanku so bile po uvodnih pozdravih imanentnih gostov ter predsednika gostiteljskega društva »Društva Sava« Saše Verbiča obravnavane naslednje ključne teme:

1) Pregled delovanj društev glede na letne načrte za leto 2017, v sklopu katerega so predstavniki društev na kratko opisali temeljne dejavnosti, njihov potek in morebitne težave pri izvedbi. Prav tako so najavili ključne dogodke, ki se bodo dogajali do konca leta in o katerih si več lahko preberemo na spletnih straneh posameznih društev.

2) Novosti v delu USZS in MIZŠ, ki sta jih predstavila g. Cukrov in g. Koprivc.

3) Dopolnilni pouk slovenščine v Srbiji, prikaz stanja in prihodnjih razvojnih korakov. V tej točki so besedo prevzeli g. Marko Koprivc in prisotni učitelji slovenščine v Srbiji, ga. Tatjana Bukvič, ga. Rut Zlobec in g. Zoran Jovičić.

4) Pod točko razno so zbrani odprto in energično diskutirali o vlogi in obstoju kulturnih društev, o pomenu in poziciji dopolnilnega pouka slovenščine in o slovenski skupnosti v Srbiji na sploh. G. Cukrov je razkril ključne datume prihajajočega »Javnega razpisa za področji A in B« Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, in sicer bo razpis odprt 13. 10. 2017, prijave pa bodo možne do 30. 11. 2017.

Po zaključenem uradnem delu, ki je zaradi bogate vsebine in angažiranega udejstvovanja zbranih trajal skoraj 2 uri, je sledilo sproščeno druženje ob pogostitvi. Poleg prisrčnega kramljanja je tudi ta del srečanja marsikomu ponudil priložnost, da se s posamezniki pogovori o delovnih zadevah. Kot vselej, je imel tudi letošnji posvet veliko težo za slovensko manjšinsko skupnost v Republiki Srbiji, posebej tudi za njeno povezovanje z Republiko Slovenijo.

Besedilo: T. Tomazin

Fotografije: J. Veber

Letni posvet 2

Seja Koordinacije NS narodnih manjšin

 

V Palati Srbija je 21. 9. 2017 potekala seja Koordinacije nacionalnih svetov narodnih manjšin z naslednjim dnevnim redom:

1) Potrjevanje zapisnika s predhodne seje Koordinacije;

2) Razprava o Strategiji za razvoj kulture Republike Srbije od 2017 do 2027;

3) Razprava o prihajajoči seji Sveta za narodne manjšine Vlade Republike Srbije;

4) Predlog prioritetnega področja za izbor programov in projektov, ki bodo financirani iz Proračunskega fonda za narodne manjšine v letu 2018;

5) Obravnava tekočih vprašanj.

Seji Koordinacije je prisostvoval Saša Verbič, predsednik Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine.

Po krajši razpravi je bil potrjen zapisnik s predhodne seje.

V sklopu druge točke dnevnega reda je bilo dogovorjeno, da bo predsednik Koordinacije mr. Jane Hajnal iz NS madžarske narodne manjšine oblikoval osnutek skupnega besedila, ki bo dostavljen v obravnavno vsem Nacionalnim svetom. Potencialne predloge in komentarje bodo nato Nacionalni sveti pošiljali neposredno Ministrstvu kulture in informiranja Republike Srbije. Zaključek javne razprave na to temo je napovedan za 28. 9. 2017 in bo potekal v Narodni biblioteki Srbije. V imenu NS slovenske narodne manjšine se bosta dogodka udeležila Saša Verbič, predsednik, in Dragomir Zupanc, predsednik odbora za kulturo.

Naslednja seja Sveta za narodne manjšine Vlade Republike Srbije bo potekala 4. 10. 2017, na njej pa bo obravnavano Tretje poročilo o izvajanju »Akcijskega načrta za uveljavljanje pravic narodnih manjšin v Republiki Srbiji«.

Predlagano prioritetno področje, ki bo v letu 2018 financirano iz Proračunskega fonda za narodne manjšine, je področje obveščanja oz. informiranja