INFORMACIJA O DESETOJ SEDNICI SAVETA VLADE SRBIJE ZA NACIONALNE MANJINE

U sredu 31. marta 2021.godine u zgradi Vlade Srbije u Beogradu održana je deseta sednica Saveta za nacionalne manjine.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je sednicom Saveta za nacionalne manjine na kojoj je bilo reči o aktivnostima u oblasti unapređenja položaja nacionalnih manjina u Srbiji i na kojoj je podnet izveštaj o sprovođenju Akcionog plana o nacionalnim manjinama.

Predsednica je istakla da formiranje novog Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,na čijem čelu je Gordana Čomić,predstavlja snažan signal i pokazuje stav Vlade Srbije o značaju unapređenja prava manjina. Ona je ocenila da je rad Saveta veoma važan, jer omogućava da se kroz koordinaciju i dijalog rešavaju problemi i poboljšava položaj manjina. Predsednica je naglasila da uprkos teškom periodu izazvanom pandemijom COVID 19, sredstva za finansiranje nacionalnih saveta manjina nisu umanjivana što predstavlja još jednu potvrdu da se položaju i pravima manjina pridaje veliki značaj.

Brnabić je ujedno uputila poziv predstavnicima nacionalnih manjina da u svojim sredinama rade na promovisanju vakcinacije kako bismo što pre postigli kolektivni imunitet.

Ministarka Čomić je rekla da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog posvećeno rešavanju svih problema manjina kroz dijalog i jačanje međusobnog poverenja u duhu tolerancije što će doprineti razvoju društva u celini.

Na današnjoj sednici odlučeno je da prioritet u unapređenju položaja nacionalnih manjina ima oblast obrazovanja i kulture. Naglašeno je da Budžetski fond za nacionalne manjine za ovu godinu iznosi 30 miliona dinara, a sredstva će biti uložena u obrazovanje kao prioritetnu oblast u 2021. godini, kao i za finansiranje programa i projekata od značaja za nacionalne manjine.

Sednici su prisustvovali i ministar prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i ministarka pravde Maja Popović.

Ispred Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine sednici je prisustvovao Saša Verbič, predsednik N.S. slovenačke nacionalne manjine.

10 sednica 2

4399483A-D1E1-4344-B3FC-61FC98C73414