Informacija o promociji Priručnika za rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu organizovalo je predstavljanje Priručnika za rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji  u sredu 14.4.2021.godine, sa početkom u 12 časova, u Palati Srbija.

Svrha Priručnika je da bude korisno sredstvo Nacionalnim savetima nacionalnih manjina kao vid pomoći i podrške u vršenju njihovih ovlašćenja, i to na način da ponudi praktična uputstva  i savete koji do sada nisu bili obrađeni na jedinstven i sveobuhvatan način uključujući i modele akata, a pripremljen je u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji.

Pored predstavnika  Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na predstavljanju Priručnika učešće su uzeli i predstavnici Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i predstavnici Nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Uvodno izlaganje je imala ministarka Gordana Čomić, a govorile su i Ivana Antić, pomoćnica ministarke, Nadija Ćuk, zamenica šefa kancelarije Saveta Evrope u Beogradu i Mirjana Maksimović, član delegacije Evropske unije u Srbiji. Priručnik je predstavio autor Robert Sepi, ekspert Saveta Evrope. Predstavljanju Priručnika je ispred Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine prisustvovao predsednik Saša Verbič.