ANICA SABO, MARIJA VAUDA, (NE)POKOŠENI OSMESI: ZLATAN VAUDA (1923–2010)

Slovenika VI (2020) 193-209
Sećanje

Anica Sabo
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Fakultet muzičke umetnosti
Srbija
anicasabo310@gmail.com

Marija Vauda
Beograd, Srbija
marijavauda@gmail.com

NePOKOŠENI OSMESI Zlatan Vauda (1923–2010)

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)