Aurena Dinić

 

Aurena je diplomirana ekonomistkinja i Master marketinga i odnosa sa javnošću. Poseduje radno iskustvo u neprofitnom i profitnom sektoru. Svoju karijeru je razvijala u pravcu marketinga a potom i ljudskih resursa. Da bi dopunila svoje znanje u oblasti upravljanja ljudskim resursima u procesu je sticanja zvanja Transackione analitičarke – savetnice u jednom od pravaca psihoterapije. Kako u privatnom životu tako je i u profesionalnom okrenuta poboljšanju procesa, modernizaciji i inovacijama, tako je i trenutno na poziciji da vodi inovacije u internacionalnoj kompaniji Delhaize Serbia. Aktivna je članica Društva Slovenaca “Sava”, pogotovo je angažovana u kreiranju strategije Društva, kao i u projektima i međunarodnim događajima za mlade Slovence. U slobodno vreme volontira za neprofitne ogranizacije, čita, pliva i planinari.

Aurena Dinić je diplomirana ekonomistka in magistra marketinga in odnosov z javnostjo. Ima delovne izkušnje iz neprofitnega in profitnega sektorja. Svojo kariero je razvijala v smeri marketinga in zatem tudi človeških resorsov. Da bi izpopolnila svoje znanje s področja upravljanja s človeškimi viri, je vključena v proces pridobitve naziva Transakcijska analitičarka – svetovalka v eni od psihoterapevtskih smeri. Kot v zasebnem življenju, tako je tudi kot profesionalke usmerjena k izboljšanju procesov, modernizaciji in inovacijam. Trenutno deluje kot vodja inovacij v mednarodnem podjetju Delhaize Srbija. Je aktivna članica Društva Slovencev Sava, kjer je posebej angažirana v oblikovanju strategije društva in pri projektih ter mednarodnih dogodkih za mlade Slovence. V prostem času je prostovoljka v neprofitnih organizacijah, rada bere, plava in planinari.

m3