Časopis »Slovenika – časopis za kulturo, znanost in izobraževanje« je nastopil svoj tiskani vek

 

V tretjem letu svojega spletnega obstajanja je kulturno-znanstveni časopis slovenske manjšine v Srbiji »Slovenika« izšel tudi v knjižni obliki. V založništvu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine sta bili v začetku leta 2017 natisnjeni 1. in 2. številka, medtem ko uredništvo časopisa že uspešno deluje na ustvarjanju letošnje, torej že 3. številke. Medtem ko se prvi dve osredotočata na jezikovna prepletanja in različne koncepte jezika v medkulturnem položaju, bo tretja – toliko že lahko izdamo – posvečena migracijam Slovencev in njihovih potomcev v Srbijo, s posebnim poudarkom na sledovih, prelomih, zabrisih in spajanjih, ki jih je to preseljevanje spodbudilo (in jih še danes spodbuja) na kulturnem obzorju.

Svečana promocija časopisa »Slovenika« je potekala v petek, 31. marca, v Ustanovi kulture mestne občine Stari grad »Parobrod«. Za možnost uporabe teh čudovitih prostorov se imamo zahvaliti Mestni občini Stari grad. Na petkovem dogodku se nas je zbralo polna dvorana. Prisotne sta najprej ljubeznivo pozdravila Saša Verbič, predsednik Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji in s tem predstavnik založništva »Slovenike«, in Mateja Norčič-Štamcar, namestnica ambasadorja Republike Slovenije v Srbiji in pooblaščena ministrica. G. Verbič je povedal nekaj besed o samih začetkih projekta, ga. Norčič-Štamcar pa je poudarila naklonjenost, s katero beograjska Ambasada in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije spremljata delovanje slovenske manjšine, posebej tudi izdajanje časopisa »Slovenika«.

V osrednjem delu promocije so se predstavile štiri govorke – strokovnjakinje z različnih raziskovalnih področij družbe, jezika, kulture in umetnosti ter sodelavke na projektu »Slovenika«. Dr. Mladena Prelić je pripovedovala o glasilih manjšin v Srbiji, o njihovem pomenu in posebej o prvi številki »Slovenike«, njenem nastanku in vsebini. Prof. dr. Maja Đukanović je več besed namenila drugi številki časopisa in spominom na same začetke, pri čemer je z zadovoljstvom pozdravila vse močnejšo mednarodno in tudi generacijsko mlajšo avtorsko zastopanost. Vizualna umetnica Marija Vauda je nato tenkočutno in prodorno pripovedovala o vizualnih in grafičnih rešitvah, ki krasijo naslovnice »Slovenike«. Simbol časopisa, ki se skozi leta ohranja in transformira, je peščena ura z dvema spojenima čašama, skozi kateri pronica vsebina – zdaj sem zdaj tja, odvisno od tega, kako uro postavimo in opazujemo. Enako se pretakata in spajata slovenska in srbska kultura, v časopisu in predvsem v sami stvarnosti. Za konec je zbrane nagovorila glavna urednica Biljana Milenković-Vuković, ki je predstavila uredniški odbor, mednarodno redakcijo in založniški svet, pri čemer ni izpustila tudi vseh ostalih sodelujočih – od tehničnih urednikov, do lektorjev, prevajalcev itd. Z lepimi mislimi in optimističnim pogledom na prihodnost »Slovenike« je glavna urednica zaključila uradni del promocije in vse zbrane povabila na pijačo v sosednji prostor. Ob prijetnem druženju so se prepletali veseli pogledi, zanimive zgodbe in dobre želje v znamenju skupnega bivanja in prihodnosti slovenske skupnosti v Srbiji.

»Slovenika«, časopis s premišljenim imenom – geslo »slovenika« je namreč v SSKJ pojasnjeno kot množinsko poimenovanje za »dela v slovenskem jeziku in dela o slovenskem jeziku, književnosti«, je bil ustanovljen z namenom povezovanja strokovnjakov, znanstvenikov in raziskovalcev, ki se ukvarjajo s slovensko kulturo v Srbiji in slovensko-srbskimi družbenimi prepletanji nekoč in danes. Združevanje obeh kulturno-jezikovnih področij na poseben način zastopa tudi dvojezičnost »Slovenike«, ki izhaja v srbskem in slovenskem jeziku, in tako odpira prostor slovenskim in srbskim raziskovalcem, da se izražajo v sebi najbolj domačem jeziku. Nacionalni svet slovenske narodne manjšine časopis označuje kot enega od najpomembnejših sodobnih projektov manjšinske skupnosti, saj bogate izkušnje medkulturnosti, ki jih vsi mi na svoj način občutimo, prenaša na visoko strokoven in profesionalen nivo, ki si želi biti jasen, zanimiv in razumljiv širši publiki, tako v Srbiji kot v Sloveniji.

dr Tanja Tomazin

_DSC8368

_DSC8401

_DSC8407

Објављено у Uncategorized