Category Archives: Uncategorized

VABILO NA KONFERENCO CANKAR I(N) MI

 

Lektorat za slovenski jezik vas prijazno vabi na otvoritev Mednarodne študentske konference »Cankar i(n) mi«, v soboto 8. decembra 2018 ob 10. uri, v učilnici 35 v prvem nadstropju Filološke fakultete v Beogradu, Studentski trg 3.

Konference se udeležuje 30 študentov iz petih držav, predstavili pa bodo svoje poglede na Cankarjevo ustvarjanje

Филолошки факултет(2)

Cankar_i(n)_mi-program

VOLITVE V NACIONALNI SVET SLOVENSKE NARODNE MANJŠINE 2018

 

Volitve v Nacionalni svet slovenske narodne manjšine so zelo pomemben dogodek za Slovence v Srbiji, ker se z njim odloča o novem svetu, ki bo naslednja štiri leta zastopal interese Slovencev na tem območju. Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je najvišje predstavniško telo Slovencev v Republiki Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine in predstavlja slovensko narodno manjšino na področju izobraževanja, kulture, obveščanja in uradne rabe jezika, sodeluje v procesih odločanja in sodeluje z ustreznimi ustanovami z vsakega posameznega področja. Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je partner in svetovalno telo državne oblasti, njegovi predstavniki pa sodelujejo pri odločanju o vprašanjih, ki so pomembna za uveljavljanje pravic in posebnosti slovenske narodne manjšine.

To leto so volitve za člane nacionalnih svetov narodnih manjšin potekale 4. novembra 2018. Slovenci smo glasovali za eno volilno listo „Slovenci zajedno – Slovenci skupaj“, ki jo je predložilo Društvo Sava. Nosilec liste je aktualni predsednik Nacionalnega sveta in Društva Sava gospod Saša Verbič. Ostali kandidati za člane Nacionalnega sveta so bili: Anica Sabo, Aurena Dinić, Biljana Milenković – Vuković, Dino Dolničar, Dragomir Zupanc, Đorđe Veselinov, Elza Ajduković, Ivica Gruden, Jadranka Bugarinov, Josip Veber, Maja Đukanović, Marija Vauda Pilipović, Milena Spremo in Saša Radić. Končni rezultati volitev, na katerih so Slovenci v Srbiji podprli listo „Slovenci zajedno – Slovenci skupaj“, so bili objavljeni 8. novembra 2018 .

Nacionalni Svet slovenske narodne manjšine glede na število pripadnikov slovenske narodne manjšine ob zadnjem popisu šteje 15 članov. Konstitutivna seja novega sklica Nacionalnega sveta je potekala 24. 11. 2018. Na njej so bili podeljeni štiriletni mandati izvoljenim članom Nacionalnega sveta. Po zaključku konstitutivne seje je Nacionalni svet nadaljeval s prvo redno sejo novega sklica. Dnevni red je predstavljala 1 ključna točka, in sicer volitve predsednika Nacionalnega sveta, mandat 2018-2022. Tajne volitve je izvedla volilna komisija, ki so jo sestavljali Elza Ajduković, predsednica, in Josip Veber ter Saša Radić, člana. Predlagan je bil en kandidat, Saša Verbič, ki je po rezultatih glasovanja: 15 glasov »za« / 0 glasov »proti« postal ponovno izvoljeni predsednik Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji.

Ob tej priložnosti iskreno čestitamo predsedniku Verbiču in članom slovenskega Nacionalnega sveta ter jim želimo veliko uspehov skozi vsa 4 leta.

2 4 3 novi saziv 1

oktobrska številka E-revije Moja Slovenija

 

unnamed

E-revija / E-magazine

Moja Slovenija

oktober / October 2018

Revijo lahko prelistate na https://issuu.com/moja-slovenija
English version at the above link

Gastronomski dogodek v Pancevu

V organizaciji Društva Slovencev “Logarska dolina”

Gastronomski dogodek “Naše slovenske specialitete” že četrtič v Pančevu

V Pančevu se je 6. oktobra že četrtič odvijal gastronomski dogodek “Naše slovenske specialitete”. Dogodeku, ki je bil organiziran že drugič v mađarskem kulturno umetniškem društvu “Petefi Šandor”, je prisostvovalo več kot 150 udeležencev in gostov iz slovenskih društev iz Pančeva, Beograda, Kovina, Vršca, Gudurice, Leskovca, Sremske Mitrovice, kot tudi nam posebej dragi gosti iz Šolskega centra Ptuj iz Slovenije. Prisotni so bili tudi predstavniki pančevske občine, in sicer namestnica župana Marija Đukanović, mestni svetnik za kulturo Nemanja Rotar ter svetnica za izobraževanja Tanja Božić. Prisotne je v imenu mestne uprave nagovoril Nemanja Rotar, ki je poudaril, da je to ena od številnih manifestacij, ki širi duh multikulturalnosti v našem mestu, v katerem živi v slogi in prijateljstvu 26 nacionalnosti. Čeprav je slovenska skupnost v Pančevu majhna, je ena od dejavnejših v Srbiji in dejavno sodeluje v kulturnem in javnem življenju Pančeva, ki ga bogati s svojimi raznovrstnimi programi, katerih glavni cilj je promocija slovenske kulture in tradicije.

Udeleženci letošnjega revijalnega tekmovanja so gostom pripravili zanimiv meni, in sicer: goveja juha z jušnimi kuglicami na štajerski način, goveji perklet z rižem na lendavski način, mešana solata na slovenski način in tradicionalna slovenska sladica “potica”.

Kosilo so pripravili dijaki gostinske stroke srednjih šol iz Pančeva, Vršca, Kovina in Ptuja ob nadzoru svojih profesorjev ter domačinov iz Društva Slovencev in MKUD-a “Petefi Šandor”.

Profesorji in dijaki iz Biotehnične šole iz Ptuja iz Slovenije so tekom trajajočega programa izmenjevali informacije in izkušnje s področja gastronomije s kolegi iz Pančeva, Vršca in Kovina. Dogovorjeno je, da se naslednje leto organizira študijsko potovanje v Ptuj oziroma prihod delegacije slovenske šole v omenjena tri mesta v Srbiji.

Manifestacija ima velik značaj pri promoviranju slovenske tradicionalne kuhinje, letošnja še posebej, saj je organizirana v sklopu programa obeleževanja šeste obletnice obstoja in uspešnega delovanja pančevskega Društva Slovencev “Logarska dolina”.

Po besedah Josipa Vebra, predsednika Društva Slovencev “Logarska dolina” in glavnega organizatorja omenjenega dogodka, je tudi letošnja manifestacija potekala v najlepšem redu, odziv udeležencev je bil zelo dober. Za naslednje leto se pričakuje prihod še večjega števila udeležencev, torej novih gostov iz društev Slovencev iz Srbije in sosednjih držav ter seveda posebno vedno dobrodošlih gostov iz Slovenije.

Letošnji Gastronomski dogodek so podprli Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Srbiji, Občina Pančevo, mesarija “Burjan” ter MKUD “Petefi Šandor”.

Naslednji dogodek, ki ga organizira pančevsko društvo Slovencev so “Glazarjevi dnevi”. Pesniški večer slovenskega kantavtorja Petra Andreja in Dnevi slovenskega filma bodo organizirani v decembru

 

20181006_101256 (1) 20181006_104226 20181006_140859

Obisk Velika dolina

Uspešen obisk pančevskega Društva Slovencev Sloveniji

Srečanje z novim ministrom in novo zbratenje šol

Delegacija Društva Slovencev “Logarska dolina” iz Pančeva na čelu s predsednikom Josipom Vebrom je bila prejšnji teden na uradnem obisku v Sloveniji. V Ljubljani se je sestala z novim ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Petrom Jožefom Česnikom. V prijateljskem razgovoru je ministra informirala o dosedanjih dejavnostih pančevskega Društva Slovencev kot tudi o načrtih, ki naj bi jih društvo v prihodnosti realiziralo. Minister Česnik je pohvalil delo društva ter poudaril, da je od sodelavcev že slišal, da je društvo v Pančevu eno izmed najdejavnejših v Srbiji. Pripomnil je tudi, da bo Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu še naprej pomagal pri organizaciji dejavnosti društvom Slovencev v Srbiji, saj se zavedajo pomena obstoja društev, kjer se zbirajo rojaki in potomci Slovencev. Minister je najavil svoj obisk Srbiji v novembru, ko bo prisostvoval tudi Filmskem festivalu “Dnevi slovenskega filma”, ki bo organiziran v posameznih mestih v Srbiji, med njimi tudi v Pančevu.

S posredovanjem pančevskega Društva Slovencev oziroma njegove podružnice v Kovinu se je tamkajšnja Osnovna šola “Đura Jakšić” zbratila z Osnovno šolo “Velika dolina” iz istoimenega kraja v bližini Brežic. Spomladi je delegacija omenjene slovenske šole obiskala Pančevo in Kovin, prejšnji teden pa je dvajset učencev in učiteljev Osnovne šole “Đura Jakšić” iz Kovina prvič obiskalo Osnovno šolo “Velika dolina”. Domačini iz Velike doline so prijateljsko pričakali vrstnike in jim priredili bogat in raznovrsten trodnevni program. Učenci iz Kovina so se na manifestaciji ob “Dnevu jezikov”, ki v tem času poteka po vseh slovenskih šolah, predstavili s predstavo “Volimo Sloveniju” ter ob tej priliki približali slovenskim vrstnikom srbski jezik. Ravnateljica šole iz Kovina Ivanka Momirov je povedala, da je obisk za učence in za učitelje velikega pomena, saj so pridobili nove izkušnje in spletli nova prijateljstva ter da se bo sodelovanje vsekakor nadaljevalo tudi v prihodnosti na obojestransko zadovoljstvo. Učenci in učitelji iz Velike doline so sprejeli povabilo za prihod v Srbijo in bodo spomladi prišli na povratni obisk v Kovin

Na prijemu kod novog ministra 20180926_174440 Đaci iz Kovina ispred škole u Velikoj dolini

Infinitiv, studio za učenje stranih jezika

 

Infinitiv, studio za učenje stranih jezika” sporoča: Študirajte v Sloveniji!

 

https://www.facebook.com/events/252187918830934/

VOLITVE V NACIONALNE SVETE 2018

 

Volitve za člane nacionalnih svetov narodnih manjšin so razpisane za 4. november. Poseben volilni seznam je še vedno odprt za vpis, ki se izvaja v lokalnih samoupravah.

Gre za redne volitve, ki potekajo vsaka štiri leta. Člani slovenske narodne manjšine bodo na neposrednih volitvah izglasovali novi petnajstčlanski sestav Nacionalnega sveta.

Rok za predložitev seznama je 15 dni pred glasovanjem, rok za vpis v posebni volilni seznam pa 15. oktober, vendar pa se lahko s posebnim zahtevkom izvede tudi naknadno.

Nacionalni svet je krovna organizacija celotne narodne manjšine v Srbiji in se ukvarja s kulturo, izobraževanjem, informiranjem, ter pri številnih manjšinah tudi z uradno uporabo jezika in pisave. Organizacijsko Nacionalni svet slovenske narodne manjšine sestavljajo predsednik, Izvršni odbor ter odbori za kulturo, izobraževanje in informiranje.

Število članov nacionalnega sveta variira glede na število pripadnikov manjšine ob zadnjem popisu. V primeru, da jih je manj kot 10.000, je svet sestavljen iz 15-ih članov, če je na seznamu navedenih več kot 100.000 pripadnikov določene manjšine, pa iz 30-ih. V drugih primerih lahko svet šteje tudi 19, 23 in 29 članov. Ker se je ob popisu leta 2011 izjasnilo 4.033 Slovencev, bo naš Nacionalni svet štel 15 članov.

Člane Nacionalnega sveta v Srbiji voli 22 narodnih manjšin, od katerih jih je 18 izpolnilo pogoje za neposredne

Pozivamo Slovence, da se vpišejo v posebni volilni seznam in da glasujejo, saj lahko na ta način neposredno vplivajo na možnosti manifestacije manjšinske nacionalne pripadnosti, krepijo vezi z matično Slovenijo in obogatijo vsebine v Srbiji, v kateri živimo, delamo in vzgajamo družine.

Volitve, medtem ko bodo štiri manjšine volile svoje predstavnike preko elektorske skupščine.

Saša Radić, podpredsednik Izvršnega odbora NS

Kranjska klobasica v Sremski Mitrovici

 

V Sremski Mitrovici je v soboto, 22. septembra 2018, potekala skupna manifestacije Društva Slovencev „Piran“ in Društva Nemcev „Goethe“ iz Sremske Mitrovice z nazivom Kranjska klobasica in festival štrudla. Udeležili so se je mnogi domačini, mestni funkcionarji, predstavniki Ministrstva kulture Republike Srbije, cenjeni gostje iz cerkvene skupnosti in predstavnik Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji gospod Josip Weber.

Naše druženje je bilo polno ne le slastnih okusov, pač pa tudi dobre glasbe, veselja, druženja in slovenske besede. Hvaležni za vso prejeto pomoč in številčen obisk, v društvu „Piran“ že jemljemo zalet za nove uspešne manifestacije.

Dragan Kežman, predsednik Društva Slovencev „Piran“

IMG_20180922_182510IMG_20180922_175735

IMG-157299e046534db9b98b1021c284da12-V

 

PISMO AMBASADORJA REPUBLIKE SLOVENIJE VLADIMIRJA GASPARIČA

 

unnamed (21)

Seja Kancelarije za ljudska i manjinska prava in Seja Koordinacije nacionalnih svetov narodnih manjšin

 

V petek, 28.9.2018 je v Palati Srbije potekala seja Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, na kateri je bil predstavljeno Osmo poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za zagotavljanje pravic narodnih manjšin. Zbrane sta nagovorila Suzana Paunović, v.d. direktorica Kancelarije, in Ivana Antić, pomočnica ministra državne uprave in lokalne samouprave R Srbije. Sledila sta predstavljanje prakse izvajanja Akcijskega načrta in čas, namenjen diskusiji.

Pred sejo Kancelarije je potekala Seja Kooridnacije nacionalnih svetov narodnih manjšin Republike Srbije, na kateri se je uradno poslovil letošnji predsednik Koordinacije, Jene Hajnal, predsednik Nacionalnega sveta madžarske narodne manjšine. Njegovo funkcijo bo nasledil novi izbrani predsednik Romunske narodne manjšine v Republiki Srbiji, ki bo znan po volitvah v nacionalne svete, 4.11.2018. Obeh sej se je kot predstavnik slovenske narodne manjšine v Srbiji udeležil predsednik Saša Verbič.

Več o Seji Kancelarije na: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/press/vesti/paunovic-redovno-sprovodenje-akcionog-plana-za-manjine