DOKUMENTI

 

Statut Nacionalnog saveta:
Statut 2014

 

 

Statut Nacionalnog Saveta

Statut 2010

 

Strategija za unapređenje položaja slovenacke nacionalne manjine

Strategija_za_unapredjenje_polozaja_slovenacke_nacionalne_manjine_2011[1][1]

 

 

Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju projekata u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i sluzbene upotrebe jezika i pisma slovenacke nacioalne manjine

Pravilnik o finansiranju

 

Poročilo neodvisnega revizorja za leto 2016

Izveštaj nezavinskog revizora za 2016. godinu

 

Poročilo o prihodih in razhodih iz dotacije proračuna Republike Srbije za leto 2016

Izveštaj o prihodima i rashodima iz dotacije budžeta Republike Srbije za 2016. godinu-rotated

 

Poročilo neodvisnega revizorja za leto 2015

Izveštaj nezavinskog revizora za 2015. godinu

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

 

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina