IZBORI

SEDNICE REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE

 

Republička izborna komisija je na 49. sednici, održanoj 29. oktobra, utvrdila Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove nacionalnih saveta aškalijske, bunjevačke, bugarske, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, nemačke, romske, rumunske, rusinske, slovenačke, slovačke, češke i ukrajinske nacionalne manjine.

 

Republička izborna komisija je na 50. sednici, održanoj 31. oktobra, donela rešenja o dodeli mandata članova nacionalnih saveta aškalijske, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, nemačke, romske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

 

Na konferenciji za novinare, održanoj 27. marta u 14 časova, Republička izborna komisija saopštila je privremene rezultate glasanja na izborima za članove nacionanih saveta nacionalnih manjina, održanim 26. oktobra 2014. godine.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA
SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE

 

Rezultati glasanja:

1. Broj utvrđenih biračkih mesta 125
2. Broj i procenat biračkih mesta za koja su obrađeni rezultati 125 100.00
3. Broj i procenat biračkih mesta za koja nisu obrađeni rezultati 0 0.00
4. Broj birača upisanih u birački spisak 1,742
5. Broj i procenat birača koji su glasali 713 40.93
6. Broj primljenih glasačkih listića 1,740
7. Broj neupotrebljenih glasačkih listića 1,025
8. Broj i procenat glasačkih listića koji nisu ubačeni u glasačke kutije 1 0.14
9. Broj i procenat glasačkih listića koji se nalaze u glasačkim kutijama 712 99.86
10. Broj i procenat nevažećih glasačkih listića 3 0.42
11. Broj i procenat važećih glasačkih listića 709 99.44

 

Izborne liste prema redosledu prijavljivanja:

RBR Naziv izborne liste Broj glasova koje je lista dobila Procenat od broja birača koji su glasali Broj osvojenih mandata Procenat  osvojenih mandata
1 SLOVENCI ZAJEDNO – SLOVENCI SKUPAJ 400 56.10 9 60.00
2 SVI ZAJEDNO ZORAN JOVIČIĆ 309 43.34 6 40.00

 

 

IZBORI ZA NOVI SAZIV NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE

 

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine poziva sve građane upisane u posebni birački spisak slovenačke nacionalne manjine da izađu na izbore u nedelju, 26. oktobra, u što većem broju i time pomognu u formiranju novog Nacionalnog saveta koji će nas predstavljati u narednom mandatu

 

 

U susret izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina“ 23.10.2014 u Beogradu

 

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da prisustvujete Konferenciji „U susretizborima za nacionalne savete nacionalnih manjina 2014″ u okviru projekta „Minority News“.

Skup će biti održan u četvrtak, 23. oktobra, u Velikoj sali Medija Centra, ulica Terazije 3, Beograd, II sprat, sa početkom u 10 časova. Planirano vreme trajanja konferencije je 90 minuta. U prilogu Vam dostavljamo nacrt Programa.

Konferenciji su pozvani da prisustvuju pored članova Nacionalnih saveta nacionalnih manjina i vodeći ljudi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Republičke izborne komisije, Delegacije Evropske Unije u Begradu, Kancelarije OSCE u Beogradu i mediji.

Ovaj skup će biti još jedna prilika da se preko medija ukaže na značaj izlaska predstavnika nacionalnih manjina na izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina zakazane za 26. oktobar.

Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite do utorka, 21. oktobra, na email office@cms.org.rs. ili na broj telefon 011/2180-513

 

ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE

Republička izborna komisija je na 40. sednici, održanoj 15. oktobra 2014. godine, donela rešenja o utvrđivanju zbirnih izbornih lista pa tako i 
– Zbirna izborna lista kandidata za izbore za članove Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine, raspisane za 26. oktobar 2014. godine i to:
1. SLOVENCI ZAJEDNO – SLOVENCI SKUPAJ
2. SVI ZAJEDNO ZORAN JOVIČIĆ
Više o tome:

 

Zaključen poseban birački spisak nacionalnih manjina

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički, dana 10. oktobra 2014. godine u 24 časa donela je Rešenje o zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina, na osnovu člana 80. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Rešenjem o zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina utvrđeno je da je u poseban birački spisak nacionalne manjine, na dan 10. oktobar 2014. godine u 24 časa upisano ukupno 487.371 birača, koji će prema biračkim mestima koje je utvrdila Republička izborna komisija, glasati na 880 biračkih mesta u Republici Srbiji. To je od donošenja Rešenja o privremnom zaključenju posebnog biračkog spiska, 24. avgusta 2014. godine, pa do donošenja Rešenja o zaključenju posebnog biračkog spiska povećan broj za oko 30.000 novih birača. 
Rešenje će u skladu sa zakonom biti objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije i dostavljeno Republičkoj izbornoj komisiji, koja je u skladu sa zakonom organ nadležan za rukovođenje i sprovođenje izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kojom je određeno da će se izbori održati 26. oktobra 2014. godine, 17 nacionalnih manjina biraće svoje članove za nacionalne savete nacionalnih manjina na neposrednim izborima i to: albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, češka, dok će 3 nacionalne manjine birati svoje članove za nacionalne savete putem elektorske skupštine, i to: makedonska, hrvatska i crnogorska. Shodno pozivu Ministarstva svim elektorima da blagovremeno podnesu potpune pismene prijave za učešće u elektorskoj skupštini, pripadnici nacionalnih manjina su podneli Ministarstvu na potvrđivanje ukupno 340 elektorskih prijava. Upisanih birača za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta je ukupno 454.596, a za izbore putem elktorske skupštine je ukupno 32.775 birača.
Takođe, po prvi put su prevedeni relevantni zakonski i podzakonski akti i sva uputstva RIK za sprovođenje izbora, na jedanaest jezika nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji: albanski, bošnjački, bugarski, hrvatski, češki, mađarski, makedonski, crnogorski, slovački, rumunski, rusinski i time je data mogućnost pripadnicima nacionalnih manjina da se sa izbornim zakonima, pravilima i procedurama upoznaju na svom jeziku

 

http://www.mduls.gov.rs/latinica/aktivnosti-saopstenja.php

 

IZBORI ZA NOVE SAZIVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

 

Republička izborna komisija je na 34. sednici Republičke izborne komisije donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista SLOVENCI ZAJEDNO – SLOVENCI SKUPAJ za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine, raspisane za 26. oktobar 2014. godine.

SLOVENCI ZAJEDNO – SLOVENCI SKUPAJ

1. Saša Verbič, 1948, dipl. inženjer hemijski tehnolog, Beograd
2. Maja Đukanović, 1962, profesor filološkog fakulteta, Novi Beograd
3. Anica Sabo, 1954, profesor fakulteta muzičkih umetnosti, Beograd
4. Imre Šoti, 1963, dipl. ekonomista, Subotica
5. Josip Veber, 1968, dipl. geograf. -turizmolog, Pančevo
6. Vida Popović, 1953, dipl. ekonomista, Beograd
7. Ana Kocjan, 1975, konzervator, Beograd
8. Saša Radić, 1982, dipl. pravnik, Kostolac
9. Dragomir Zupanc, 1946, TV reditelj, Beograd
10. Marija Vauda Pilipović, 1961, diplomirani vajar, Beograd
11. Andrija Dimitrijević, 1954, profesor fakulteta dramskih umetnosti, Novi Beograd
12. Ana Juvanec – Gerden, 1931, domaćica, Beograd
13. Aleksandar Ermenc, 1989, dipl. menadžer, Kovin
14. Vesna Radaković, 1965, profesor srednje škole, Kragujevac
15. Galina Vrtačnik, 1974, dipl. vaspitač, Beograd

Republička izborna komisija je na 35. sednici Republičke izborne komisije, donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista SVI ZAJEDNO ZORAN JOVIČIĆ za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine, raspisane za 26. oktobar 2014. godine.

SVI ZAJEDNO ZORAN JOVIČIĆ

1. Zoran Jovičić, 1960, penzioner, Ruma
2. Zoran Ulić, 1950, penzioner, Beograd
3. Silva Martinec, 1968, strukovni vaspitač, Novi Sad
4. Ivica Gruden, 1955, privatni preduzetnik, Niš
5. Miroslav Piljušić, 1949, profesor engleskog jezika, Zaječar
6. Elza Ajduković, 1961, SSS, Novi Sad
7. Vladimir Kravčuk, 1950, dipl. ekonomista, Beograd
8. Zoran Mandelc, 1951, penzioner, Kruševac
9. Milena Spremo, 1978, magistar filozofskih nauka, Zrenjanin
10. Boris Beravs, 1953, penzioner, Novi Beograd
11. Branko Barna, 1951, penzioner, Gudurica
12. Elizabeta Rašić, 1956, lekar – pulmolog, Bor
13. Stojan Stefanović, 1967, dipl. mašinski inženjer, Kragujevac
14. Srđan Mitić, 1982, radnik – komercijalista, Gornje Stopanje