Josip Veber

 

BIOGRAFIJA

Rođen u Pančevu 28. aprila 1968. godine. Završio je Srednju ekonomsku školu u Pančevu i Srednju saobraćajnu školu u Beogradu. Nakon toga studirao je Višu hotelijersku školu u Beogradu gde je diplomirao 1997. godine, nakon čega upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu. Studije završava 2000. godine sa najvišom ocenom na diplomskom ispitu i upisuje postdiplomske studije. Od 2000. do 2002. godine radio je u Željeznicama Crne Gore kao šef službe za odnose sa javnošću. Nakon toga bavio se organizacijom kulturnih programa, koncerata, pozorišnih predstava i raznih izložbi na prostorima bivše SFR Jugoslavije. Od 2008. godine dobija zaposlenje u „Železnicama Srbije“ gde radi kao novinar u Medija centru. Osnivač je i prvi predsednik Udruženja Slovenaca Južnog Banata „Logarska Dolina“ u Pančevu, a od 2014. godine član je Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine i predsednik Odbora za informisanje. I dalje je aktivan u organizaciji raznih kulturnih programa, a kao član nekoliko kulturno umetničkih društava uspešno nastupa kao violinista. Bavi se i izdavaštvom, a do sada je objavio tri knjige iz istorijata železnice kao i monografiju „Slovenci u Južnom Banatu“, prvoj knjizi o Slovencima sa ovih prostora. Oženjen je sa Kristinom Veber.

Josip Veber