KOORDINACIJA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

U subotu i nedelju 19. – 20. septembra 2015. godina je održan radni sastanak Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Turističkom naselju Relax u Kovačici.

Prisutni su bili članovi svih nacionalnih saveta. Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine su predstavljali Saša Radić, na sastancima 19. i 20. septembra koji je bio član radne grupe za Akcioni plan za poglavlje 23 i Josip Veber na sastanku 20. septembra kao predsednik odbora za informisanje.

Prvog dana koordinacije radilo se odvojeno po odborima i to u odborima za obrazovanje, kulturu, informisanje, službenu upotrebu jezika i pisma i pripremi akcionog plana za poglavlje 23.

Panelisti u radnoj grupi za poglavlje 23 su bili Darko Šarić Lukendić i Dragan Marčel. Radilo se u poglavljima vezano za lični statusni položaj, zabranu diskriminacije, oblast kulture i medija, slobodu veriospovesti, upotrebu jezika i pisma, obrazovanja, srazmernoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru i javnim preduzećima i nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Drugog dana koordinacije panelisti su bili predsednica koordinacije Ana Tomanova Makanova i njen zamenik Esad Džudžo. Raspravljalo se po svim tačkama dnevnog reda iz svih odbora.

Date su informacije o sastanku sa Odborom za ljudska i manjinska prava Evropskog parlamenta u Beogradu 24.09.2015. godine i informacije o poseti predstavnika nacionalnih manjina iz Republike Srbije Evropskom parlamentu Briselu 30.09.2015. godine

 

jpg 456 jpg 987 Kovacica 20-09-2015 - 1 Kovacica 20-09-2015 - 2

Објављено у Uncategorized