MARIJA MRVOŠEVIĆ, LJUBAV SVEOBUHVATNA: O PESMAMA TEODORA LORENČIČA

Slovenika VI (2020) 183-188
Prikaz

 

Marija Mrvošević
Univerzitet u Melburnu
Australija
mrvarija@gmail.com

LJUBAV SVEOBUHVATNA: o pesmama Teodora Lorenčiča

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)