MARIJA VAUDA, IZVEŠTAJ – SLIKE I KOMENTARI

Slovenika I (2015) 55-66
Varia
Tekst primljen za objavljivanje 21. 12. 2015.
Besedilo sprejeto za objavo 21. 12. 2015

Marija Vauda
Umetnička grupa MANIK
Beograd, Srbija
marijavauda@gmail.com

~IZVEŠTAJ~ Slike i komentari

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)