Mario Berdič Codella, Znameniti Slovenci v Beogradu — Oris celostne likovne podobe

Slovenika III (2017) 145-148
Prikaz

Mario Berdič Codella
Maribor, Slovenija
mariosdlk308@gmail.com

Znameniti Slovenci v Beogradu – Oris celostne likovne podobe

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)