MILENA SPREMO, CVETKA HEDŽET TÓTH (1948–2020)

Slovenika VII (2021) 219-223
In memoriam

 

Milena Spremo
Zrenjanin, Srbija
milena.spremo@gmail.com

 

Cvetka Hedžet Tóth (1948–2020) / Cvetka Hedžet Tóth (1948–2020)

Članek (PDF) | Članak (PDF)