ČLANI

 

Članovi Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji:

Saša VERBIČ, 1948, Beograd
Anica SABO, 1954, Beograd
Maja ĐUKANOVIĆ, 1962, Beograd
Imre ŠOTI, 1963, Subotica
Vida POPOVIĆ, 1953, Beograd
Josip VEBER, 1968. Pančevo
Dragomir Zupanc,1946,Beograd
Ana KOCJAN, 1975, Beograd
Saša RADIĆ, 1982, Kostolac
Zoran JOVIČIĆ, 1960, Ruma
Vladimir KRAVČUK, 1950, Beograd
Zoran MANDELC, 1951, Kruševac
Ivica GRUDEN, 1955, Niš
Miroslav PILJUŠIĆ, 1949, Zaječar
Elza AJDUKOVIĆ, 1961, Novi Sad