Napredak u oblasti ljudskih prava i izbori nacionalnih saveta

Intervju sa Suzanom Paunović o napredku u oblasti ljudskih prava.
Suzana Paunović o izborima nacionalnih saveta.