NATALIJA PANIĆ-CEROVSKI, MAJA ĐUKANOVIĆ: POGLAVLJA IZ SLOVENAČKE KULTURE

Slovenika I (2015) 115-116
Prikaz

Natalija Panić-Cerovski
Univerzitet u Beogradu
Filozofski fakultet
Srbija
natalija.panic@fil.bg.ac.rs

Maja Đukanović, Poglavlja iz slovenačke kulture

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)