OBISK PREDSEDNICE PARLAMENTARNE SKUPŠČINE SVETA EVROPE

 

Obisk predsednice Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, Anne Brasseur, v Republiki Srbiji in AP Vojvodini

V sredo, 11. marca 2015, je v Skupščini AP Vojvodine v okviru obiska delegacije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in njene predsednice, potekal sestanek s predstavniki nacionalnih svetov narodnih manjšin. Sestanka se je s strani Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine udeležila Elza Ajdulović, članica NS.

Na začetku srečanja je navzoče pozdravila podpredsednica Skupščine AP Vojvodina, Ana Tomanova Makanova, in se visokim gostom zahvalila za obisk ter na kratko predstavila historijat nacionalnih svetov v Srbiji ter njihovo vlogo.

Predsednica Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, Anne Brasseur, je nato pozdravila predstavnike nacionalnih svetov ter govorila o pomenu delovanja nacionalnih manjšin i nadaljnjem razvoju v smislu širše zastavljenih delovnih področij. Povedala je, da ima Svet Evrope danes 47 držav članic in na kratko opisala način dela ter organizacijo Skupščine in njenih delovnih teles.

Nato so besedo dobili predstavniki nacionalnih svetov. Vsi predsatvniki so opisali svoje narodne manjšine ter delo v okviru nacionalnih svetov. Mnogi so omenjali pomanjkanje sredstev, socialna vprašanja in probleme v zvezi s priznavanjem statusa, zaposlovanjem in izobraževanjem.

Na koncu srečanja je Anne Bassaur prisotnim izrekla pohvalo za odlične prispevke ter z obžalovanjem povedala, da zaradi stiske s časom nima časa za diskusijo, in se zahvalila za koristne informacije in realni oceni trenutne problematike ter pozdravila prizadevanje nacionalnih svetov za izboljšanje medsebojnega sodelovanja v smislu izboljšanja kvalitete dela

 

??????????

 

??????????

 

2

Објављено у Uncategorized