Tanja Petrović, Vojko Gorjanc Nije rečnik za seljaka

Slovenika IV (2018) 259-261
Prikaz

Tanja Petrović
ZRC SAZU
Inštitut za kulturne in spominske študije
Ljubljana, Slovenija
tanja.petrovic@zrc-sazu.si

Vojko Gorjanc Nije rečnik za seljaka / Vojko Gorjanc Slovar ni za kmet

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)