Rut Zlobec, „Križ kraž“ in „Čas za slovenščino“ 1 in 2: predstavitev novega učbeniškega gradiva za otroke in mladostnike

Slovenika II (2016) 155-156
Prikaz

Rut Zlobec
OŠ Maksa Pleteršnika
Pišece, Slovenija

rut.zlobec@guest.arnes.si

Križ kraž in Čas za slovenščino 1 in 2: predstavitev novega učbeniškega gradiva za otroke in mladostnike

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)