SESTANEK KOORDINACIJE NACIONANIH SVETOV NACIONALNIH MANJŠIN IN SEKRETARIATA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA OKVIRNE KONVENCE ZA VARSTVO NACIONALNIH MANJŠIN SVETA EVROPE

 

V sredo, 20. marca 2019, se je predstavnica Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji Elza Ajduković udeležila sestanka Koordinacije nacionalnih manjšin s predstavniki Sveta Evrope in predstavnikom sekretariata o izvajanju okvirne konvence Sveta Evrope.

Na sestanku so predstavniki nacionalnih manjšin – člani Koordinacije, ki so bili razdeljeni v več skupin, govorili o manjšinah in njihovem položaju v Srbiji po letu 2015. Vprašanji sta bili:

1. Kaj se je izboljšalo od 2015 za vašo skupnost na področju izvajanja konvence?
2. Kje izostaja napredek glede na 2015?

Forumu je predsedoval Mr. Petter Mille, ki se je opravičil, ker ni bilo več časa za sproščen pogovor in prosil da odgovore na zastavljena vprašanja, ki so bila tema sestanka, pošljemo članu evropske pisarne v angleškem ali nemškem jeziku na e-mail naslov jean-etienne.kautzmann@coe.int

Објављено у Uncategorized