19. zimska šola slovenskega jezika v Ljubljani

19. zimska šola slovenskega jezika v Ljubljani

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani od 21. januarja do 1. februarja 2013 prireja 19. zimsko šolo slovenskega jezika. Dvotedenski tečaj slovenščine je namenjen tistim, ki bi se radi v kratkem času naučili čim več, v spremljevalnem programu pa spoznali slovensko kulturo in družbo.
Udeleženci lahko izbirajo med:
· dopoldanskim tečajem: vsak dan po 4 šolske ure (9.00–12.30)
· običajni jezikovni tečaj
· priprava na izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni

· popoldanskim tečajem: vsak dan po 2 šolski uri (14.00–15.30)
· konverzacija s fonetiko za začetnike
· konverzacija za nadaljevalce in izpopolnjevalce
· slovnica

Vsak drugi dan poteka v Zimski šoli tudi pester spremljevalni program: spoznavno popoldne s pogostitvijo, ogled mestnega jedra Ljubljane, ogled ljubljanske opere, delavnica slovenskih ljudskih plesov, zaključni večer z jezikovnimi igrami in knjižnimi nagradami. Več informacij, cene in prijavnico najdete na http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=1&L2_ID=14&LANG=slo.

Posted in Uncategorized.