Kako blizu in hkrati daleč sta si slovenščina in srbščina? Predavanje dr. Nataše Pirih Svetina v Društvu Sava

 

V Društvu Slovencev Sava smo v četrtek, 19. oktobra 2017 ob 18. uri prisluhnili predavanju dr. Nataše Pirih Svetina z naslovom Kako blizu in hkrati daleč sta si slovenščina in srbščina? – Nekatere pogostejše napake govorcev srbščine pri uporabi slovenščine. O tej zanimivi temi je spregovorila dr. Nataša Pirih Svetina z Oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki se že vrsto let ukvarja s problematiko pouka slovenščine kot tujega jezika in je avtorica ter soavtorica učbenikov za slovenščino kot drugi ali tuj jezik. Dr. Pirih Svetina je številnim zainteresiranim poslušalcem na zanimiv način izpostavila najpogostejše napake govorcev srbščine pri uporabi slovenščine.

Predavanja so se udeležili tako učenci dopolnilnega pouka slovenščine, kot študentje slovenistike in člani Društva Sava, ki prof. Pirih Svetina poznajo z njenih prejšnjih gostovanj v Društvu. Predavanju so sledila številna vprašanja o možnostih učenja slovenščine na daljavo, o slovarjih in glosarjih, o tečajih in izpitih na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ter o novih gradivih, ki jih dr. Pirih Svetina pripravlja za pouk slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Gostovanja strokovnjakov z Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani so dragocena za pouk in ohranjanje slovenščine v tujini, saj je to priložnost, da se učenci in drugi poslušalci seznanijo z novostmi v slovenistiki in spoznajo vodilne strokovnjake na tem področju, predavatelji, avtorji učbenikov, pa se lahko pogovorijo z uporabniki priročnikov in gradiv ter prisluhnejo njihovim željam in potrebam na področju pouka slovenščine kot drugega in tujega jezika

Maja Đukanović

SDC15351 SDC15353SDC1