Forum za etničke odnose

V četrtek, 03. 11. 2016, se je predsednik Sašo Verbič v imenu Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine udeležil informativno-diskusijskega programa »Politična participacija nacionalnih manjšin: volitve 2016«, ki je v organizaciji Foruma za etnične odnose potekal v prostorih Medija centra v Beogradu. Osrednji del programa je obsegal predstavitve raziskav s področja udejstvovanj narodnih manjšin v aktualnem političnem življenju.
Po uvodnih nagovorih dr. Dušana Janjića, predsednika Upravnega odbora Foruma za etnične odnose, Ksenije Marković, sodelavke Inštituta za družbene raziskave, in Muamerja Zukorlića, predsednika Odbora za izobraževanje, znanost, tehnološki razvoj in informacijsko družbo Državnega zbora Republike Srbije, so bili obravnavani naslednji tematski sklopi: učinki volitev na politično udejstvovanje narodnih manjšin v javnem življenju, predlogi za premagovanje etnonacionalistične samozadostnosti in izboljšanje odnosov večina-manjšina, ideje za posodobitev zakonodaje o političnih strankah in sodelovanju narodnih manjšin na volitvah ter potrebe po zagotavljanju boljših pogojev za poštene in svobodne volitve. Po predstavitvi raziskav je sledila diskusija na temo omenjenih problematik.

img_20161103_111114

Posted in Uncategorized.