KULTURNO IZOBRAŽEVALNE INŠTITUCIJE IN SPLETNE STRANI

SRBIJA

Ministrstvo za kulturo, informiranje in informacijsko družbo Republike Srbije

Ministrstvo za prosveto in znanost Republike Srbije

Pokrajinski sekretarijat za kulturo in javno informiranje

Filološka fakulteta v Beogradu, oddelek za splošno jezikoslovje

Filozofska fakulteta v Novem Sadu, oddelek za srbski jezik

SLOVENIJA

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Zavod za šolstvo

Filozofska fakulteta Ljubljana, oddelek za slovenistiko

Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik

O slovenski kulturi na spletni strani culture.si

Mesečni Carpe EU – pregled priložnosti za pripravništva in delo po Evropi, aktualni razpisi za štipendije, poletne šole in druge koristne informacije.

PRIPRAVNIŠTVA & ZAPOSLITVE

 

 

http://eu-intern.com/128.html

 

http://jobs.euractiv.com/job/internship-95929

 

http://www.transparency.org/whoweare/work/internship_in_the_asia_pacific_department2/1/

 

http://jobs.euractiv.com/job/intern-european-association-95998

 

http://www.eukconsulting.com/work-with-us/

 

http://jobs.euractiv.com/job/intern-support-communications-and-knowledge-exchange-activities-global-donor-platform-rural-0

 

http://www.csw.org.uk/currentvacancies.htm

 

http://www.eurobrussels.com/job_display/80521/Junior_Project_Manager_Paid_Internship_Emcnet_Brussels_Belgium

 

 

POLETNE ŠOLE, TEČAJI

 

http://www.europeanstudies.info/

 

http://www.campuseuropae.org/en/council/summer_camp/index.html

 

http://www.campuseuropae.org/en/news/2013/05/2_bess/index.html

 

http://www.sprachmobil.com/german/learn-german/index.php

 

 

ŠTIPENDIJE in ŠTUDIJ V TUJINI

 

http://corsi.unibo.it/2Cycle/mirees/Pages/default.aspx

 

http://www.ises.hu/programmes/cultural-heritage-management

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/stipendije-za-magistrski-studij-ekonomije-ter-inzenirskih-naravoslovnih-in-turisticnih-ved/

 

http://www.dmu.ac.uk/about-dmu/schools-and-departments/leicester-business-school/phd-studentships.aspx

 

http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowenien.html

 

http://slovenia.usembassy.gov/fulbright_scholarship.html

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_unesco/za_zenske_v_znanosti_2014/#c19831

 

 

NATEČAJI, PROJEKTI

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2013-student-ict-research-project-competition

 

http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/photo-competition-2013.aspx#3

 

http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1301.html

 

http://web.cor.europa.eu/epp/Events/Competitions/Pages/Competition2013.aspx

 

http://youthaward.org/

 

http://www.epc.si/sl/novice/682-fotografirajte-in-zadenite-nagrado

 

 

ZANIMIVO

 

http://www.meos.si/sl/simun/udelezba/prijava

► http://www.eutraining.eu/epso_exams

http://europa.eu/epso/doc/epso_planning_fr.pdf

http://www.debatingeurope.eu/