MAJA ĐUKANOVIĆ, BILATERALNI PROJEKAT JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURA KAO OSNOVA INTERKULTURNE KOMUNIKACIJE

Slovenika V (2019) 173-175
Prikaz

Maja Đukanović
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Srbija
maja.djukanovic@fil.bg.ac.rs

Bilateralni projekat Jezik, književnost i kultura kao osnova interkulturne komunikacije / Bilateralni projekt Jezik, književnost in kultura kot temelj medkulturne komunikacije

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)