NEJC ROBIDA, TANJA TOMAZIN, PRIKAZ PRIROČNIKA SLOVENSKI PREDLOGI IN FRAZEMI

Slovenika VII (2021) 209-210
Prikaz

 

Nejc Robida
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Slovenija
Nejc.Robida@ff.uni-lj.si

Tanja Tomazin
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Srbija
tanja.tomazin@fil.bg.ac.rs

Prikaz priročnika Slovenski predlogi in frazemi / Prikaz priručnika Slovenski predlogi in frazemi

Članek (PDF) | Članak (PDF)