Održan sastanak povodom realizacije Zaključka sa druge sednice Saveta za nacionalne manjine

 

Povodom realizacije Zaključka sa sednice Saveta za nacionalne manjine u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u Beogradu je u ponedeljak, 3. avgusta 2015. godine, održan sastanak na kome se razgovaralo o problemima u ostvarivanju prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja.

Status izbornog predmeta „Jezik/govor sa elementima nacionalne kulture“, dopuna pravilnika o stručnoj spremi, rešavanje kadrovskih pitanja, obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina kao deo nacionalnog kurikuluma, bile su teme o kojima su predstavnici Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina razgovarali sa resornim ministrom Srđanom Verbićem i njegovim saradnicima. Donešeni su određeni zaključci na čijoj realizaciji će se raditi u narednom periodu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Nacionalnog saveta slovenačke nacioinalne manjine koji su istakli da u pojedinim školama postoji interesovanje za učenje slovenačkog jezika kao fakultativni, i da bi resorno ministarstvo trebalo da nađe način kako bi se nastava mogla organizovati. Predstavnici Ministarstva prosvete su obećali da će ovaj predlog razmotriti i dati mišljenje u što kraćem roku.

 

 

Posted in Uncategorized.