UDRUŽENJE GRAĐANA „SLOVENAC“ PANČEVO

Udruženje građana “ SLOVENAC“ srdačno Vas poziva na dečju priredbu pod

nazivom „ Slovenija u mom srcu“. Priredba će se održati u četvrtak, 24. oktobra

2013.god. u čitaonici Gradske biblioteke u Pančevu sa početkom u 19h.

Molim predsednike društava kao i predstavnike Nacionalnog saveta da potvrde

svoj dolazak do utorka, 22. oktobra 2013. god.

Posted in Uncategorized.