Uvodnik

 

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Srbiji se je na svoji 5. redni seji, 27. 6. 2015, odločil, da bo začel izdajati svoj časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, ki bo objavljal in prikazoval delovanje, raziskovanje in razmišljanje posameznikov, ki se v Srbiji, Sloveniji in drugod ukvarjajo z navedenimi temami.

Osnovna ideja pri ustanovitvi časopisa za kulturo, znanost in izobraževanje je bila, da se v okviru ene publikacije prikaže raziskovanje in razmišljanje avtorjev, ki se ukvarjajo s temi področji v Srbiji in Sloveniji, in objavi članke, ki bodo na strokovni ravni združili in povezali različna ustvarjalna in raziskovalna področja, ki se v katerem koli smislu dotikajo Slovenije in/ali Srbije. Do zdaj so o kulturi in kulturnih dogodkih poročali predvsem bilteni posameznih slovenskih društev v Srbiji, ki so na svojih straneh objavljali kratka poročila o prireditvah in projektih, ki so jih pripravili v okviru določenega društva. Zato smo menili, da bi bil Nacionalni svet slovenske narodne manjšine kot osrednja organizacija, ki združuje vse Slovence v Srbiji, ne glede na njihovo članstvo ali nečlanstvo v posameznih društvih, pristojen za izdajanje publikacije, ki bo združila razmišljanje in delo vseh, ki se v Srbiji ali Sloveniji ukvarjajo s kulturo, znanostjo, izobraževanjem in poučevanjem ter likovnim in literarnim ustvarjanjem temami, ki se dotikajo enega ali drugega kulturnega prostora.

Naslov časopisa Slovenika [1] smo izbrali tako, da bi bilo bralcu že takoj jasno, da gre za časopis, namenjen predvsem slovenski kulturi in njenemu uveljavljanju oz. sobivanju v srbskem kulturnem prostoru, ter da bi bil jasno razpoznaven tudi v Sloveniji oziroma v mednarodnem okolju. Tudi naslovnica, ki jo je oblikovala vizualna umetnica Marija Vauda, je zasnovana tako, da se bo motiv peščene ure, ki si ga je avtorica zamislila kot simbol prelivanja energije in simbioze med dvema kulturama ter nepretrganega poteka zgodovinskega, duhovnega in intimnega časa njunih predstavnikov, pojavljal na naslovnici vsake izdaje Slovenike − vedno isti, a vselej malo spremenjen, in na simboličen način opozarjal na različne zorne kote pripadnikov obeh kultur.

Mednarodni uredniški odbor časopisa Slovenika sestavljajo ugledni predstavniki slovenske narodne manjšine v Srbiji, ki so s svojim delovanjem dokazali veliko predanost slovenski kulturi in njenemu ohranjanju, saj so s svojim delom prispevali k boljšemu poznavanju in poglobljenemu razumevanju slovenske kulture v Srbiji, ter strokovnjaki iz Slovenije in Srbije, ki so s svojim delom tako ali drugače povezani s slovensko kulturo na tem prostoru in ki lahko, kot izvrstni intelektualci ter ustvarjalci, prispevajo h kakovosti našega časopisa.

Časopis bo izhajal v elektronski in tiskani obliki in bo dvojezičen, z namenom, da se vsak od avtorjev lahko svobodno izraža v jeziku, ki mu najbolj ustreza. Ta svoboda se nam je zdela še posebej pomembna, saj smo kot predstavniki manjšine posebej zavezani k pospeševanju medkulturnosti in pozitivnemu dialogu med različnimi kulturami. Menimo, da bomo tako prispevali k boljšemu razumevanju enih in drugih in da se bomo naučili brati ter spoštovati in vrednotiti drug drugega.

Naš cilj je, da Slovenika postane redna publikacija, ki bo v prihodnjih številkah objavljala strokovne članke vrhunskih avtorjev in, kar je še pomembnejše, pridobivala tudi svoje redne bralce. Upamo, da bomo s pomočjo Slovenike uspeli prikazati slovensko manjšino v Srbiji v novi luči in da bo naš časopis sčasoma postal razpoznaven tudi med slovenskimi bralci v zamejstvu in po svetu ter si uspel utreti pot in poiskati svoje mesto med podobnimi publikacijami.

Saša Verbič
Predsednik Nacionalnega sveta
slovenske narodne manjšine
Beograd, Srbija

 

[1] V skladu s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika beseda slovenika pomeni »knjigo v slovenskem jeziku, izdajanje slovenskih del in del o slovenskemjeziku in književnosti.« http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=slovenika&hs=1