VANESA MATAJC, POSTMODERNIZEM V SLOVENSKEM IN SRBSKEM ROMANU

Slovenika V (2019) 167-171
Prikaz

Vanesa Matajc
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Slovenija
Vanesa.matajc@ff.uni-lj.si

Postmodernizem  v slovenskem in srbskem romanu / Postmodernizam u slovenačkom i srpskom romanu

Članek (PDF) | Članak (PDF) | Paper (PDF)