Vinko Ošlak, Ivana Vatovec: Kjer šelestijo breze

Slovenika III (2017) 155-156
Prikaz

Vinko Ošlak
Ljubljana, Slovenija
vinko.oslak@gmail.com

Ivana Vatovec: Kjer šelestijo breze

(roman (Večernice); Mohorjeva Celovec, 2016; 302 s.)

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)