XII koncert slovenacke pesme i poezije, Novi Sad 14.11.2015

 

Pozivnica za koncert 14.11.15.