DRUGO POROČILO O IZVAJANJU AKCIJSKEGA NAČRTA

 

Informacija o predstavljanju osnutka drugega »Poročila o izvajanju Akcijskega načrta za realizacijo pravic narodnih manjšin« (»Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina«).

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije je 24. 02. 2017 organizirala sestanek v zvezi s predstavljanjem osnutka drugega »Poročila o izvajanju Akcijskega načrta za realizacijo pravic narodnih manjšin za 3. in 4. tromesečje 2016«. Sestanek je potekal v Palati Srbija, v imenu NS slovenske narodne manjšine pa se ga je udeležil predsednik Saša Verbič.

V otvoritvenem nagovoru je direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović poudarila, da so aktivnosti iz »Akcijskega načrta« redno spremljane. Po njenih besedah je 67 % predvidenih aktivnosti za to obdobje uspešno realiziranih ali so v fazi realizacije.

Sestanka so se udeležili predstavniki državnih organov in inštitucij, mednarodnih organizacij, organizacij civilne družbe, nacionalnih svetov narodnih manjšin, kot tudi predstavniki medijev.

Predstavniki nacionalnih svetov narodnih manjšin so v razpravi, ki je sledila, podali pripombe glede hitrosti izvajanja nekaterih aktivnosti, med drugim na področju izobraževanja. Predsednik Nacionalnega sveta makedonske narodne manjšine je s tem v zvezi omenil, da so na uvedbo makedonskega jezika v učni program osnovnih šol čakali kar 7 let. Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je svoj predlog za uvedbo slovenskega jazika kot fakultativnega predmeta v osnovnih šolah Republike Srbije podal leta 2015, vendar do današnjega dne še ni prejel sklepa Nacionalnog prosvetnog saveta.

V prilogi objavljamo »Nacrt drugog Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina«

Izveštaj br. 3-4-2016

Posted in Uncategorized.