Sastanak Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina za obrazovanje

 

U prostorijama Kancelarije za ljudska i manjinska prava u Beogradu, 21. februara 2017. godine sa početkom u 11.30 časova održan je sastanak Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina za obrazovanje, kojem su prisustvovali predstavnici albanske, aškalijske, bošnjačke, češke, mađarske, rumunske, slovačke, slovenačke, vlaške i hrvatske nacionalne manjine. Na sastanku su razmatrana pitanja u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Predstavnici nacionalnih saveta su u okviru konstruktivne diskusije izneli probleme koji su vezani za obrazovanje u ovoj oblasti, kao i predloge za njihovo efikasno rešavanje. Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine zastupala je prof. dr. Maja Đukanović

IMG_20170221_113733

Posted in Uncategorized.