DOKUMENTI

Revizorski izveštaj za 2023

Izvestaj 2023

 

Revizorski izveštaj za 2022

Izvestaj revizora za 2022

 

Revizorski izveštaj za 2021

Izvestaj revizora 2021 – NS slovenacke NM

 

Revizorski izveštaj za 2020

Izvestaj revizora za 2020 – NS slovenacke nacionalne manjine

 

Izveštaj  2019

Izvestaj 2019 – NS slovenacke nacionalne manjine

 

Revizorski izveštaj za 2017

Izvestaj revizora za 2017

 

Statut Nacionalnog saveta:
Statut 2014

 

 

Statut Nacionalnog Saveta

Statut 2010

 

Strategija za unapređenje položaja slovenacke nacionalne manjine

Strategija_za_unapredjenje_polozaja_slovenacke_nacionalne_manjine_2011[1][1]

 

 

Poročilo neodvisnega revizorja za leto 2016

Izveštaj nezavinskog revizora za 2016. godinu

 

Poročilo o prihodih in razhodih iz dotacije proračuna Republike Srbije za leto 2016

Izveštaj o prihodima i rashodima iz dotacije budžeta Republike Srbije za 2016. godinu-rotated

 

Poročilo neodvisnega revizorja za leto 2015

Izveštaj nezavinskog revizora za 2015. godinu

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

 

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

 

Odluka o izboru Predsednika NS

74-I, Odluka o izboru Predsednika NS

 

Odluka o usvajanju Poslovnika

72-I, Odluka o usvajanju Poslovnika

 

Odluka o usvajanju Statuta

73-I, Odluka o usvajanju Statuta

 

Odluka o sufinansiranju DSF

71-I, Odluka o sufinansiranju DSF

 

Odluka o izboru revizora za 2018. godinu

70-I-2018, ODLUKA o izboru revizora za 2018. godinu

 

Statut Nacionalnog Saveta 2019

5-I, Statut NS, finalna verzija 2019

 

Revizorski izveštaj

14-U, Revizorski izvestaj 2018

 

Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju projekata u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i sluzbene upotrebe jezika i pisma slovenacke nacioalne manjine

Pravilnik-o-finansiranju

 

Odluka o sufinansiranju projekta „Slovenci u okupiranoj Srbiji (1941-1944) “ / Odločba o sofinanciranju projekta „Slovenci u okupiranoj Srbiji (1941-1944)“

 

I-30 -Odluka o sufinansiranju projekta

Odluka o imenovanju generalnog sekretara / Odločba o imenovanju generalnega sekretarja

 

I-32, Odluka o imenovanju generalnog sekretara