Poseta gospođe Brankice Janković, poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nacionalnom savetu slovenačke nacionalne manjine

 

Dana 6. juna 2024. godine Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine posetila je gospođa Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti sa saradnicima. Ispred NS goste je pozdravio Saša Verbič, predsednik Nacionalnog saveta, a prisutni su bili prof. dr. Maja Đukanović, predsednica Odbora za obrazovanje, Dragomir Zuapanc, predsednik Odbora za kulturu i Ivana Mandić, generalni sekretar NS. Saša Verbič je nakon predstavljanja prisutnih upoznao poverenicu sa aktivnostima Nacionalnog saveta i situacijom u slovenačkoj zajednici u Srbiji. On je istakao da do sada nije bilo prijavljenih slučajeva diskriminacije prema pripadnicima slovenačke zajednice u Srbiji. Slovenačka zajednica u Srbiji je većinom urbana populacija i nema naselja gde bi Slovenci činili većinu te nema službenu upotrebu jezika i pisma. Ipak, slovenački jezik je, prema rečima gospođe Maje Đukanović, prisutan kao izborni predmet u osnovnim školama u Srbiji. Takođe je naglasila da se na Fililoškom fakultetu Univerziteta u Beogradu nalazi najveći na svetu Lektorat za slovenački jezik.

Slovenci u Srbiji se bave i promocijom slovenačke kulture prikazivanjem filmova savremene slovenačke kinematografije i proizvodnjom dokumentarnih filmova. O tome je govorio gospodin Dragomir Zupanc, umetnički direktor Revije Dani slovenačkog filma.

Izdavaštvo je još jedan vid promocije naše zajednice i tu se posebno ističe naučni časopis Slovenika, koji u saizdavaštvu sa beogardskim Univerzitetom izlazi već 10 godina.

Radio podkast na portalu Slokult.info je još jedan način koji je učinio našu zajednicu vidljivom u Srbiji i šire. To je veoma važno za manjinsku zajednicu kao što je naša slovenačka.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti gospođa Brankica Janković je govorila o radu institucije koju ona vodi i vrstama diskriminacije koje poznaju.

Na kraju posete se zahvalila za gostoprimstvo.

Saša Verbič, predsednik NS

 

 

Објављено у Uncategorized