O NAMA

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine je najviše predstavničko telo Slovenaca u Republici Srbiji, koje zastupa interese slovenačke manjine i predstavlja slovenačku nacionalnu manjinu u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika. , učestvuje u procesu odlučivanja, odnosno odlučuje o pitanjima i osniva odgovarajuće institucije iz ove oblasti.

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine je partnersko i savetodavno telo državne vlasti, a njegovi predstavnici učestvuju u odlučivanju o pitanjima od značaja za ostvarivanje prava i osobenosti slovenačke nacionalne manjine.

Nacionalni savet predstavlja i krovnu organizaciju za postojeća slovenačka udruženja i njihove članove, kao i one pripadnike manjine koji nisu članovi nijednog postojećeg udruženja.