O NAS

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je najvišje predstavniško telo Slovencev v Republiki Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine in predstavlja slovensko narodno manjšino na področju izobraževanja, kulture, obveščanja in uradne rabe jezika, sodeluje v procesu odločanja, ali odloča o vprašanjih ter ustanavlja ustrezne ustanove s tega področja. Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je partner in svetovalno telo državne oblasti, njegovi predstavniki pa sodelujejo pri odločanju o vprašanjih, ki so pomembna pri uveljavljanju pravic in posebnosti slovenske narodne manjšine. Nacionalni svet obenem predstavlja krovno organizacijo za obstoječa slovenska društva in njihove člane, ter tiste pripadnike manjšine, ki niso včlanjeni v nobeno obstoječe društvo.

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine je partnersko i savetodavno telo državne vlasti, a njegovi predstavnici učestvuju u odlučivanju o pitanjima od značaja za ostvarivanje prava i osobenosti slovenačke nacionalne manjine.

Nacionalni savet predstavlja i krovnu organizaciju za postojeća slovenačka udruženja i njihove članove, kao i one pripadnike manjine koji nisu članovi nijednog postojećeg udruženja.