NACIONALNI SVET

 

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je najvišje predstavniško telo Slovencev v Republiki Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine in predstavlja slovensko narodno manjšino na področju izobraževanja, kulture, obveščanja in uradne rabe jezika, sodeluje v procesu odločanja, ali odloča o vprašanjih ter ustanavlja ustrezne ustanove s tega področja. Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je partner in svetovalno telo državne oblasti, njegovi predstavniki pa sodelujejo pri odločanju o vprašanjih, ki so pomembna pri uveljavljanju pravic in posebnosti slovenske narodne manjšine. Nacionalni svet obenem predstavlja krovno organizacijo za obstoječa slovenska društva in njihove člane, ter tiste pripadnike manjšine, ki niso včlanjeni v nobeno obstoječe društvo.

Glede na popis prebivalstva iz leta 2002 je v Srbiji živelo 5104 Slovencev, kar je 0,07% prebivalstva. Nacionalni svet združuje in usmerja delovanje 13 slovenskih društev, katerih aktivnosti so usmerjene predvsem v kulturno in izobraževalno delovanje, preko katerega se ohranja slovenska identiteta, jezik in kultura v Srbiji.

Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je bil izvoljen na posrednih elektorskih volitvah. Elektorska skupščina slovenske narodne manjšine, na kateri je sodelovalo 21 elektorjev, je 06.06.2010 v Beogradu, na osnovi Zakona o nacionalnih svetih narodnih manjšin iz leta 2009, izvolila 15 članov v Nacionalni svet, ki so prvič zasedali na ustanovitveni skupščini 26.06.2010 v Beogradu.

Leta 2014 so potekale neposredne volitve za novo sestavo Nacionalnega sveta, na katerih je na novo izbrano 15 članov (»Resenje RIK o dodeli mandata«). Začetna sestava Nacionalnega sveta se je od takrat dvakrat spremenila, in sicer leta 2015 (»Resenje RIK o popuni mandata 2015«) in leta 2016 (»Resenje RIK o popuni mandata 2016«).

Neposredna povezava do Arhiva »Republičke izborne komisije«:

http://www.rik.parlament.gov.rs/arhiva-izbori-za-nacionalne-savete-slovenci.php

Resenje RIK o dodeli mandata

Resenje RIK o popuni mandata 2015

Resenje RIK o popuni mandata 2016

Resenje RIK o dodeli mandata za 2022