MEDIJI U SRBIJI O NACIONALNIM MANJINAMA

Minority News – za bolju komunikaciju, koordinaciju i saradnju

                              među pripadnicima nacionalnih manjina

U četvrtak, 30.05.2013. bio je organizovan Prvi okrugli sto u okviru projekta
unapređenja komunikacije manjinskih zajednica, institucija i medija u Republici Srbiji.
Na okrugli sto bili su pozvani i predstavnici institucija Republike Srbije, predstavnici svih
Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i mnogobrojne ambasade, donatorske
organizacije i predstavnici medija.
Projekat „Minority News“ sprovodi Centar za istraživanje migracija uz podršku
Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Ambasade Sjedinjenih
Američkih Država.
Na prvom okruglom stolu bio je predstavljen bilten Minority News,
koji je prva periodična publikacija u Srbiji koja obrađuje tematiku od
interesa za pripadnike nacionalnih manjna u Srbiji.
Projekat pored mesečnog biltena, podrazumeva pokretanje i mesečno ažuriranje
informativnog portala i organizaciju okruglih stolova, kojim će se uticati na opšti
nivo informisanosti pripadnika nacionalnih manjina, ali i na nivo informisanosti
o nacionalnim manjinama u Srbiji.