Nagrajenih 8 izjemnih zaključnih del s področja Slovencev v zamejstvu in po svetu Posebno priznanje: Josip Veber

Posebno priznanje: Josip Veber – diplomsko delo Kulturni događaji Slovenaca u južnom Banatu kao doprinos razvoju turizma (Kulturne prireditve Slovencev v južnem Banatu kot prispevek k razvoju turizma) 

Znani so letošnji nagrajenci XXI. nagradnega natečaja Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je nagrade in priznanja podelil na slovesni podelitvi 17. oktobra 2023 v dvorani Državnega sveta.

Posebno priznanje: Josip Veber – diplomsko delo Kulturni događaji Slovenaca u južnom Banatu kao doprinos razvoju turizma (Kulturne prireditve Slovencev v južnem Banatu kot prispevek k razvoju turizma)

Josip Veber v svojem magistrskem delu »Kulturni događaji Slovenaca u južnom Banatu« celovito predstavi delovanje pripadnikov slovenske izseljenske skupine in pomen kulturnega turizma za vzpostavljanje mostov z večinskim narodom, ostalimi skupnostmi in Slovenijo. V središče postavi premislek o kulturni dediščini izseljenske skupnosti.  Veber ima pomembno vlogo pri razvoj kulturnega turizma, ob tem pa je v tematiki prepoznal intelektualni izziv za nadaljnje formalno izobraževanje, z magistrskim delom pa je zbral material za doslej slabo poznano tematiko, zato mu podkomisija za izseljenstvo podeljuje posebno priznanje.

https://www.gov.si/novice/2023-10-11-nagrajenih-8-izjemnih-zakljucnih-del-s-podrocja-slovencev-v-zamejstvu-in-po-svetu/

https://www.gov.si/novice/2023-10-17-minister-arcon-podelil-priznanja-xxi-nagradnega-natecaja/

 

 

Објављено у Uncategorized