JANJA ŽITNIK SERAFIN, ZAVRŠETAK ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA „PROFESIONALNE MIGRACIJE SLOVENACA NA PROSTORU NEKADAŠNJE JUGOSLAVIJE“

Slovenika I (2015) 129-133
Prikaz

 Janja Žitnik Serafin
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Ljubljana, Slovenija
janja.zitnik@zrc-sazu.si

Završetak istraživačkog projekta „Profesionalne migracije Slovenaca na prostoru nekadašnje Jugoslavije“

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)