ADRIANA SABO, MILAN MILOJKOVIĆ, UVODNA REČ / UVODNIK / EDITORIAL

Slovenika VIII (2022) 7-15
Uvodna reč / Uvodnik / Editorial
UDK: 78.071.1 Логар М.

Adriana Sabo
Postdiplomska škola Naučno-istraživačkog centra
Slovenačke akademije nauka i umetnosti
Ljubljana, Slovenija
adrianasabo259@gmail.com

Milan Milojković
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
Srbija
milanmuz@gmail.com

Povodom 120 godina od rođenja Mihovila Logara / Ob 120. obletnici rojstva Mihovila Logarja / Povodom 120 godina od rođenja Mihovila Logara / Ob 120. obletnici rojstva Mihovila Logarja

Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)