ADRIANA SABO, SKLADATELJI SLOVENSKEGA RODU V SRBIJI

Slovenika I (2015) 83-95
Preuzeti članak / Prevzeti članek
Članak (PDF) | Članek (PDF) | Paper (PDF)

Adriana Sabo
Beograd, Srbija
adrianasabo259@gmail.com

Skladatelji slovenskega rodu v Srbiji

Članak je uz saglasnost uredništva časopisa preuzet iz: Meddobje: splošno kulturna revija (Buenos Aires, Argentina), god. / let. XLVII, br. / št. 1-4, 2013 : 90-103.